3/7/20

Procés de matrícula per al curs 2020-2021


INFORMACIÓ ADMISSIÓ

Dia 13 de juliol surten les llistes definitives


TOTS els infants de tres anys tenen plaça reservada, per als altres nivells, heu de consultar la llista a secretaria.MATRÍCULA a partir del 14 de JULIOL.


VOS CITAREM PER TELÈFON O CORREU ELECTRÒNIC

Quina documentació heu d'aportar?

Full de dades de l'alumne (clicau damunt per obrir)

* 2 fotos tamany carnet

* DNI dels pares

* Original i fotocòpia llibre de família

* Original i fotocòpia targeta sanitària

* Original i fotocòpia cartilla vacunació

1/7/20

Horari mes de juliol

Bones,

Durant el mes de juliol l'horari del centre és de 10 a 12 hores

Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 971149630 i al correu

escola@cpgasparsabater.org

Bon estiu

18/6/20

Programa finançament llibres de text (Reutilització de llibres de text). Curs 2020/21

Benvolgudes famílies,
   Pel proper curs el nostre centre ha decidit l'adhesió al programa de finançament llibres de text i material didàctic per al curs 2020-21.
Aquest programa és molt semblant al de reutilització de llibres de text que el centre ha desenvolupat aquests darrers anys.
Va dirigit als cursos de quart, cinquè i sisè de primària ja que la gran majoria de llibres de primer,segon i tercer no són reutilitzables.
  A continuació trobareu tota la informació necessària:

Circular informativa i Compromís d'adhesió
Normes d'ús
Llibres quart
Llibres cinquè
Llibres sisè

8/6/20

Instruccions fase 3 desescalada progressiva


Benvolgudes famílies. Esperam que tots estigueu bé.

Divendres passat la Conselleria d’Educació va aprovar el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquesta norma contempla la possibilitat de realitzar, de forma presencial, tutories amb els alumnes a tots els nivells educatius (en grups reduïts), amb l’objectiu de resoldre dubtes que no s’hagin pogut tractar satisfactòriament de forma online.

Aquestes sessions s’han de fer amb totes les mesures de seguretat que garanteixin la salut de l’alumnat i el professorat. Per això la direcció del centre assignarà horaris en funció de la demanda.

Les tutories són voluntàries per a l’alumnat. Tot i què l’escola està totalment desinfectada i la neteja de les instal·lacions es farà diàriament de forma exhaustiva, les famílies han de ser conscients del risc que implica el contacte directe amb altres companys i personal del centre.

Per evitar riscos innecessaris i per prevenció, s’han de seguir les següents normes:

  • Només poden assistir-hi els alumnes.
  • És imprescindible demanar cita prèvia al correu electrònic del centre escola@cpgasparsabater.org
  • L’alumnat que presenti símptomes NO ha de venir al centre.
  • L’alumnat ha de dur la mascareta en tot moment. Le s mans s’han de desinfectar abans i després de les tutories (el centre proporcionarà la solució hidroalcohòlica).
  • El distanciament social s’ha de respectar en tot moment.
  • Els bevedors d’aigua no estan disponibles, cadascú ha de dur la seva ampolla.
  • No es permetrà entrar a l’aula amb cap objecte que no sigui imprescindible i que el mestre hagi demanat prèviament.
  • No es pot deixar cap objecte personal dins les aules.


Moltes gràcies per la vostra col·laboració!


Abans del 22 de juny vos informarem de quan i com heu de passar pel centre per retornar els llibres de reutilització, els de la biblioteca i recollir el butlletí de notes i la resta de material que els alumnes encara tenguin a l’escola.

27/5/20

Escolarització curs 2020 - 2021

Bones,

El procés d'admissió per al curs 2020-21 es farà de manera telemàtica.

Per poder iniciar la sol·licitud, es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant un dels següents sistemes: 

- El sistema d'identitat electrònica per a les administracions Cl@ve. 
- El codi d'usuari del GESTIB o l'usuari CAIB. 
- La combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l'usuari.

Trobareu tota la informació a : http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/?campa=yes

En cas de dubtes o peticions d'aclariments enviau per favor un correu a l'adreça del centre escola@cpgasparsabater.org o telefoneu al 971149630

El calendari és el següent


Presentació de sol·licituds
De l’1 al 12 de juny
Llistes provisionals
30 de juny
Reclamacions
De l’1 al 3 de juliol
Llistes definitives
13 de juliol
Matriculació
Del 14 al 21 de juliol

Els criteris complementaris del nostre centre són:

Alumnes escolaritzats a escoletes 0-3 autoritzades (només per a 4t Educació Infantil)
0,5
Fills de families monoparentals
0,5

Previsió de matrícula
Curs
Vacants
4t Educació Infantil
20
5è Educació Infantil
1
6è Educació Infantil
6
1r Educació Primària
4
2n Educació Primària
0
3r Educació Primària
3
4t Educació Primària
0
5è Educació Primària
2
6è Educació Primària
1
Total
36

Al següent enllaç trobaràs informació del nostre centre

Informació del centre

26/5/20

Informació procés desescalada escolar

Bon dia,

Adjunt vos trametem els documents d'informació sobre el procés de desescalada durant les fases 2 i 3 per a l'alumnat i les seves famílies que ens ha fet arribar la Conselleria


Informació famílies

Rentat de mans

Com posar-se i llevar-se la mascareta


Salutacions cordials.

17/5/20

Selecció de director. Acta final


Bones,

Acabat el procés de selecció de directors és elegit el Sr Gabriel Àngel Arrom Tomàs com a Director del CEIP Gaspar Sabater per el període 2020 - 2024.

Enhorabona, sort i endavant

A continuació i seguint la normativa vos deix l'acta final de la comissió.