14/12/10

DOCUMENTS DE L'ESCOLA


Consulta el Reglament Orgànic de Funcionament (ROF)
Consulta el Projecte Educatiu de Centre (PEC)
Consulta el Pla de Convivència Escolar (PdCE)
Consulta el Pla d'Acció Tutorial (PAT)
Consulta el Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD)