14/3/13

Taller de reciclajoc V. "Tragabolles"

El cinquè taller es farà el proper dijous 21 de març.
MATERIAL:
     - una capsa de sabates de cartró amb tapa.
     - bolles ("canicas") per jugar-hi.