DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

31/5/13

Esborrany Projecte TIL


El passat 20 d’abril es va publicar en el BOIB el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.
Els articles 19 i 20 del Decret regulen la participació de les famílies en l’elaboració del projecte TIL del centre. Per això vos deixam una còpia de l’esborrany final aprovat per la Comissió de Coordinació Pedagògica de l’escola.
Us demanam que si teniu cap aportació la faceu arribar a la secretaria del centre abans del dia 5 de juny.