DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630

a/e escola@cpgasparsabater.org

11/9/14

Jornada de vaga, dilluns 15 de setembre

     El proper dilluns 15 de setembre s'ha convocat una jornada de vaga. Cada mestre té la llibertat per optar entre fer vaga o no fer-ne i no té l'obligació de comunicar amb antelació la seva decisió.

                                                                                 L'equip directiu