DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630

a/e escola@cpgasparsabater.org

13/4/16

Procés d'adscripció


Procés d’adscripció de sisè de primària a primer d’Educació Secundària  Obligatòria

L’alumnat del nostre centre en el procés d’adscripció pot optar a:
·         IES Joan Font i Tries d’Esporles
·         IES Joan Maria Thomàs
·         IES Josep Maria Llompart
·         IES Madina Mayurqa
·         IES Son Pacs

Calendari del procés
·         Presentació de sol·licituds: De dilluns 18 d’abril a divendres 22 d’abril (en el nostre centre).
 Llistes provisionals: dia 10 de maig
·         Reclamacions: De 10 de maig a a 12 de maig
·         Resolució de les reclamacions: dia 13 de maig
·         Llistes definitives: Dia 17 de maig
 Matriculació: De dia 27 de juny a 1 de juliol
      
  Aquí teniu:
      Díptic informatiu 
      Formulari de sol·licitud 
      Documentació a presentar 


Si voleu més informació ho podeu consultar a la següent adreça:
http://escolaritzacio.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=184&cont=45806&lang=ca&campa=yes  

En aquesta mateixa adreça es pot fer la sol·licitud de manera telemàtica

Més endavant informarem del procés d'admissió d'educació infantil i primària que es dura a terme a partir del dia 9 de maig.