5/12/18

Composició Consell Escolar


Bon dia,
Després de la renovació parcial del Consell Escolar , aquest ha quedat constituït per les persones següents:
President:  Jaume Cañellas Crespí
Cap d’estudis: María Cecilia Plaza Nieto
Secretari:  María Isabel Camallonga Ibáñez
Representant de l’APIMA:  Mª Teresa Lagar Hernández
Representant de l’Ajuntament:  Sandra Llop Méndez
Representants dels professors:
    Margarita Joy BalaguerMaria Magdalena Coll Ramón
   Rosa Cainzos Pérez
   Aina Maimó Flor
   Begoña Pizà Vich
Representants de pares i mares:
   Margarita Oliver Miró
   María Jesús Álvarez Torres
   Aina Socias Garau
   Soraya Benthami Mora

Dintre del Consell Escolar s’han constituït tres comissions:
Comissió permanent:
   Director:  Jaume Cañellas Crespí
   Cap d’estudis :  María Cecilia Plaza Nieto
   Una professora:  Aina Maimó Flor
   Una mare: Mª Teresa Lagar Hernández
   Secretària: Mª Isabel Camallonga Ibáñez
Comissió de menjador i escola matinera:
   Director:  Jaume Cañellas Crespí
   Cap d’estudis :  María Cecilia Plaza Nieto
   Una professora:  Begoña Pizà Vich
   Una mare: María Jesús Álvarez Torres
   Secretària: Mª Isabel Camallonga Ibáñez
Comissió de reutilització de llibres:
   Director:  Jaume Cañellas Crespí
   Coordinadora :  María Cecilia Plaza Nieto
   Una representant de l’AMIPA:  Margarita Oliver Miró
   Secretària: Mª Isabel Camallonga Ibáñez