3/7/20

Procés de matrícula per al curs 2020-2021


INFORMACIÓ ADMISSIÓ

Dia 13 de juliol surten les llistes definitives


TOTS els infants de tres anys tenen plaça reservada, per als altres nivells, heu de consultar la llista a secretaria.MATRÍCULA a partir del 14 de JULIOL.


VOS CITAREM PER TELÈFON O CORREU ELECTRÒNIC

Quina documentació heu d'aportar?

Full de dades de l'alumne (clicau damunt per obrir)

* 2 fotos tamany carnet

* DNI dels pares

* Original i fotocòpia llibre de família

* Original i fotocòpia targeta sanitària

* Original i fotocòpia cartilla vacunació