DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

26/6/12

LLISTA DEFINITIVA DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ

Bon dia.
Aquí teniu la llista definitiva d'admissió per al curs 2012/2013 (clicau sobre la imatge).

22/6/12

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA CURS 2012-2013
  • Fitxa de dades de l’alumne ( a recollir a secretaria del centre)
  • 2 fotos de l’alumne (tamany carnet)
  • Original i fotocòpia del llibre de família complet.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Original i fotocòpia de la cartilla de vacunació.

Si escau:
-Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de la guarda i custòdia, en cas de separació dels pares.
-Informe mèdic, emès pel PAC o centre d’atenció primària corresponent, si existeix algun problema de salut que s’hagi de posar en coneixement de l’escola.
-Informe de l’escoleta on hagi assistit prèviament (si n’és el cas) on consti el temps d’estada.

En cas de no haver-ho entregat amb la sol.licitud d’admissió:
-Original i fotocòpia del D.N.I. del pare, de la mare i de l’alumne.
-Certificat d’empadronament.


LES LLISTES DEFINITIVES SORTIRAN PUBLICADES
DIMARTS 26 DE JUNY

ES REALITZARÀ LA MATRICULACIÓ ELS DIES:
27 i 28 DE JUNY
AMB EL SEGÜENT HORARI:
DE 9H00 A 11H00
I
DE 12H00 A 13H30

13/6/12

Revista Estepa Blanca

Benvolgudes famílies:
Aquí teniu una nova edició, i ja en van dotze, de la nostra revista escolar ESTEPA BLANCA. Com sempre la nostra intenció és mostrar-vos algunes de les activitats que hem fet i que tan bons moments ens han fet passar durant tot el curs. El podeu veure en format revista digital (abaix) o format pdf  (Revista estepa Blanca)Revista Estepa Blanca

11/6/12

Gimcana olímpica


Aquí vos deixam un petit vídeo de la jornada lúdica esportiva que vàrem celebrar. Va ser tot un èxit.

8/6/12

LLISTA PROVISIONAL DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ

Bon dia.
Aquí teniu la llista provisional d'admissió per al curs 2012/2013 (clicau sobre la imatge). Recordau que les llistes definitives sortiran el dia 26 d'aquest mes i el procés de matrícula es farà els dies 27 i 28 de juny. Posteriorment publicarem les instruccions i els documents necessaris.