DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

20/12/18

Menjador gener

Aquí teniu el menú del menjador escolar del mes de gener. Bon profit!5/12/18

Composició Consell Escolar


Bon dia,
Després de la renovació parcial del Consell Escolar , aquest ha quedat constituït per les persones següents:
President:  Jaume Cañellas Crespí
Cap d’estudis: María Cecilia Plaza Nieto
Secretari:  María Isabel Camallonga Ibáñez
Representant de l’APIMA:  Mª Teresa Lagar Hernández
Representant de l’Ajuntament:  Sandra Llop Méndez
Representants dels professors:
    Margarita Joy BalaguerMaria Magdalena Coll Ramón
   Rosa Cainzos Pérez
   Aina Maimó Flor
   Begoña Pizà Vich
Representants de pares i mares:
   Margarita Oliver Miró
   María Jesús Álvarez Torres
   Aina Socias Garau
   Soraya Benthami Mora

Dintre del Consell Escolar s’han constituït tres comissions:
Comissió permanent:
   Director:  Jaume Cañellas Crespí
   Cap d’estudis :  María Cecilia Plaza Nieto
   Una professora:  Aina Maimó Flor
   Una mare: Mª Teresa Lagar Hernández
   Secretària: Mª Isabel Camallonga Ibáñez
Comissió de menjador i escola matinera:
   Director:  Jaume Cañellas Crespí
   Cap d’estudis :  María Cecilia Plaza Nieto
   Una professora:  Begoña Pizà Vich
   Una mare: María Jesús Álvarez Torres
   Secretària: Mª Isabel Camallonga Ibáñez
Comissió de reutilització de llibres:
   Director:  Jaume Cañellas Crespí
   Coordinadora :  María Cecilia Plaza Nieto
   Una representant de l’AMIPA:  Margarita Oliver Miró
   Secretària: Mª Isabel Camallonga Ibáñez

Menjador desembre

Aquí teniu el menú del menjador escolar del mes de desembre. Bon profit!4/12/18

Informació Comissió ecoambientalBenvolgudes famílies,

A partir del proper dilluns 10 de desembre, i durant tota la setmana fins el 14, podreu dur a l'escola restes de peladures, de fruites i verdures crues per posar en funcionament la nostra compostadora. Hi haurà uns poals per depositar-ho.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració
Comissió Ecoambiental

28/11/18

Modificació de la jornada lectiva de dia 4 de desembre de 2018


Modificació de la jornada lectiva de dia 4 de desembre de 2018

Benvolgudes famílies,
Vos comunicam que d’acord amb la “Resolució del Conseller d’Educació i Universitats de dia 13 de novembre per la qual es dicten les instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha d’elegir les Juntes de Personal Docent no Universitari de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa-Formentera” publicada en el BOIB 143 de dia 15 de novembre de 2018 que estableix en el seu article primer :
            Les votacions tendran lloc entre les 13 i les 18 hores. Les activitats lectives s’interrompran a les 13:00 hores i es reprendran a partir de les 18:00 hores.”
I a l’article quart:
            Durant la votació queden suspeses les activitats lectives i el treball dels funcionaris docents perquè puguin exercir el seu dret a vot pel temps legalment establert per exercir el seu dret. Els serveis complementaris (menjador, transport, activitats extraescolars) s’hauran de mantenir, en la mesura del possible, adaptant si cal, els seus horaris.”

Ens veim en la necessitat de modificar l’horari escolar pel proper dimarts 4 de desembre:

  •  Les activitats lectives acabaran a les 13 hores, essent aquesta l’hora que les famílies han de recollir els seus fill/filles.
  •  El menjador escolar avançar el seu horari. Serà de 13 a 15 hores.
  • Les activitats extraescolar també avancen el seu horari. Es duran a terme entre les 15 i les 16 hores, moment en que el centre tancarà les seves portes.

7/11/18

Eleccions Consell Escolar


Proclamació provisional de candidatures.
Per al sector de pares i mares d’alumnes s’han presentat tres candidatures:
Nom                                                                       DNI
María del Carmen Abraham Miró                         43171942E
María Jesús Álvarez Torres                                  43080898N
Margarita Oliver Miró                                             43096417Y

La junta electoral proclama provisionalment totes les candidatures esmentades.

Resultats del sorteig de la mesa electoral
Per a constituir la mesa electoral del sector de pares i mares d’alumnes s’ha efectuat el sorteig públic, el resultat del qual ha estat:

President: Jaume Cañellas Crespí
Titular 1: David Sánchez Crespo
Titular 2: Manuel Valladares García
Suplent 1: Antonio J. Riera Garí
Suplent 2: Sandra Alemany Gual
Suplent 3: Jessica L. Fernandez Chavez
Suplent 4: Naiara Martínez de Guereñu Ezquerra