DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

18/6/15

MATRÍCULA. Curs escolar 2015/2016

Documentació a presentar

 • Full de matrícula i autorització ús imatge que es recolliran a la secretaria del centre.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare i alumne sol·licitant.
  (Si l'infant no té DNI s'ha de presentar original i fotocòpia de la pàgina del llibre de família on hi consti). En el cas de no haver-ho entregat abans.
 • Certificat mèdic de malaltia (si escau).
 • Fotocòpia de cartilla de vacunació actualitzada.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (Seguretat Social o assegurança privada).
 • Documentació acreditativa de circumstàncies de separació, divorci, custòdia... expedida per instàncies judicials.
 • 4 fotografies de carnet de l'alumne/a.

   
  L'horari de SECRETARIA, a efectes de matrícula, serà el següent:

  Dilluns, dia 22 de juny
  Dimarts, dia 23 de juny,

            de 9:00h a 11:00h

  Dimecres dia 24 de juny,

  de 9:00h a 11:00h i de 12:00h a 13:30h

  L'Equip Directiu

15/6/15

Teatre. "T'ho diré amb cançons"

  El alumnes de quart curs van representar una obra de teatre per a tots els alumnes del Centre. "T'ho diré amb cançons"


8/6/15

Calendari escolar curs 2015-2016

                                       BOIB Num.56 de 18 d’abril de 2015

  * El curs s’inicia el dia 1 de setembre de 2015 fins el dia 31 de agost de 2016.

  * El dia 11 de setembre de 2015 els alumnes comencen les activitats lectives i les
finalitzen el dia 22 de juny de 2016.

  * Vacances
Nadal: Del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener, ambdós inclosos.
Pasqua: Del dia 24 de març al 1 d’abril de 2016, ambdós inclosos.

  *  Dies festius
Dia 12 de octubre de 2015 (Festa Nacional)
Dia 2 de novembre de 2015 (dilluns següent al dia de Tots Sants)
Dia 7 de desembre de 2015 (dilluns següent al dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2015 (Inmaculada Concepción)
Dia 25 de desembre de 2015 (Nadal)

  * Dies no lectius:
Dia 29 de febrer de 2016 (festa escolar unificada)
Altres (2) a determinar al llarg del curs 2015-2016