DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

22/12/16

Menjador gener

Aquí teniu el menú del menjador escolar del mes de gener. Bon profit!


2/12/16

Composició del Consell escolarBon dia,
Després de la renovació parcial del Consell Escolar , aquest ha quedat constituït per les persones següents:

President:  Jaume Cañellas Crespí
Cap d’estudis: María Cecilia Plaza Nieto
Secretari:  María Isabel Camallonga Ibáñez
Representant de l’APIMA:  Mª Teresa Lagar Hernández
Representant de l’Ajuntament:  Sandra Llop Méndez
Representants dels professors:
1.       María del Carmen Moral López
2.       Yolanda Trilla Santandreu
3.       Rosa Cainzos Pérez
4.       Aina Maimó Flor
5.       Begoña Pizà Vich
 
Representants de pares i mares:
1.       Javier Diaz March
2.       Catalina M Quetglas Cerdà
3.       Aina Socias Garau
4.       María Victoria Muñoz Durán

Dintre del Consell Escolar s’han constituït tres comissions:

Comissió permanent:
1.       Director:  Jaume Cañellas Crespí
2.       Cap d’estudis :  María Cecilia Plaza Nieto
3.       Una professora:  María del Carmen Moral López
4.       Una mare: Mª Teresa Lagar Hernández
5.       Secretària: Mª Isabel Camallonga Ibáñez

Comissió de menjador i escola matinera:
1.       Director:  Jaume Cañellas Crespí
2.       Cap d’estudis :  María Cecilia Plaza Nieto
3.       Una professora:  Begoña Pizà Vich
4.       Una mare: Catalina M Quetglas Cerdà
5.       Secretària: Mª Isabel Camallonga Ibáñez

Comissió de reutilització de llibres:
1.       Director:  Jaume Cañellas Crespí
2.       Coordinadora :  María Cecilia Plaza Nieto
3.       Una representant de l’AMIPA:  Aina Socias Garau
4.     Una mare: María Victoria Muñoz Durán
4.       Secretària: Mª Isabel Camallonga Ibáñez

1/12/16

Menjador desembre

Aquí teniu el menú del menjador escolar del mes de desembre. Bon profit!