DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

21/6/23

Llistes definitives procés d'Admissió i Matrícula

Avui, dia 21 de juny, s'han publicat les llistes definitives del procés d'Admissió.

TOTS els infants que havien fet la sol·licitud a l'escola tenen plaça reservada.


MATRÍCULA

INFANTIL: DEL 22 AL 28 DE JUNY

PRIMÀRIA: DEL 23 AL 30 DE JUNY

CADA DIA: DE 9 A 13 h


Quina documentació heu d'aportar?

* Fitxa dades de l'alumne (n'hi haurà a secretaria)

* 2 fotos tamany carnet

* DNI dels pares i de l'infant

* Original i fotocòpia llibre de família

* Original i fotocòpia targeta sanitària i cartilla vacunació

8/6/23

Beques de menjador curs 2023-2024

Benvolgudes famílies,

S'han convocat els ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024.

Dates de presentació de les sol·licituds a la secretaria del centre:

EDUCACIÓ INFANTIL: del 22 al 28 de juny
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: del 23 al 30 de juny

Vos deixam dos enllaços (clicau sobre les imatges). En el primer podeu consultar un breu manual sobre les ajudes que ha editat la Conselleria. En el segon hi ha la sol·licitud.


6/6/23

Puntuació provisional procés d'Admissió curs 2023-2024

Avui, 6 de juny, s'ha fet pública la puntuació provisional per al procés d'admissió del curs 2023-2024.

L'article 17.1 de l'Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears estableix que:

Acabat el termini d’admissió de sol·licituds, si al centre hi ha places suficients per atendre totes les sol·licituds rebudes, s’han de considerar admesos tots els sol·licitants sense necessitat de barem...

Aquest és el cas del nostre centre.

Vos deixam un enllaç a les llistes provisionals perquè ho pogueu comprovar: (clicau sobre la imatge)

La secretaria