DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

18/11/13

Avís de polls


En els darrers dies hem detectat alguns casos d’alumnes que tenen polls o llémenes (ous de poll).  Donada la gran facilitat de propagació d’aquest paràsit els pregam que, en cas que vegeu afectats els vostres fill/filles, adopteu les mesures oportunes.
Per evitar que es difonguin, és molt important seguir un tractament quan hi ha infecció i unes mesures de prevenció quan no n’hi ha.
TRACTAMENT
- S’ha d’aplicar qualsevol producte que elimini llémenes i polls, seguint les instruccions del fabricant (millor locions i cremes que xampús).
- Convé passar els cabells amb aigua (dues parts) i vinagre (una part), ja que el vinagre ajuda a desferrar les llémenes dels cabells. Després s’ha de passar una pinta de pues juntes.
- La roba interior, tovalloles, roba de llit ... s’ha de rentar amb aigua calenta (50ºC.).
MESURES DE PREVENCIÓ
- Rentar els cabells amb xampú normal de 2 a 3 vegades per setmana.
- No intercanviar pintes, raspalls, gorres, cintes ...
- Revisar el cap dels infants 1 ó 2 vegades per setmana, sobretot darrere les orelles i el      clatell.
- No s’han d’usar les locions ni els xampús antipolls si no s'han vist llémenes o polls,             ja que contenen insecticides que si no són necessaris l’únic que poden fer és arribar a     danyar els cabells. A més podrien arribar a aparèixer polls mutants resistents als productes      existents al mercat.

L’equip directiu