DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

7/11/18

Eleccions Consell Escolar


Proclamació provisional de candidatures.
Per al sector de pares i mares d’alumnes s’han presentat tres candidatures:
Nom                                                                       DNI
María del Carmen Abraham Miró                         43171942E
María Jesús Álvarez Torres                                  43080898N
Margarita Oliver Miró                                             43096417Y

La junta electoral proclama provisionalment totes les candidatures esmentades.

Resultats del sorteig de la mesa electoral
Per a constituir la mesa electoral del sector de pares i mares d’alumnes s’ha efectuat el sorteig públic, el resultat del qual ha estat:

President: Jaume Cañellas Crespí
Titular 1: David Sánchez Crespo
Titular 2: Manuel Valladares García
Suplent 1: Antonio J. Riera Garí
Suplent 2: Sandra Alemany Gual
Suplent 3: Jessica L. Fernandez Chavez
Suplent 4: Naiara Martínez de Guereñu Ezquerra