DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

25/3/22

Adaptació Pla de Contingència a la normativa actual

El dimecres passat. dia 23 de març, el Consell Escolar de l'escola va aprovar un nou Pla de Contingència. Aquest Pla s'ha adaptat a les instruccions de la Resolució conjunta del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de dia 8 de març de 2022.


Les principals modificacions fan referència a l'ús de la mascareta que queda reduït als espais interiors, la desaparició dels aforaments màxims, de la sala d'aïllament i del protocol d'actuació en cas de contagi. També desapareixen els grups estables de convivència i per tant l'alumnat pot compartir espais i activitats.

Teniu el document actualitzat a l'apartat de Documents del Centre del bloc i també en el GESTIB.

L'equip directiu