DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630

a/e escola@cpgasparsabater.org

14/9/22

Principals novetats LOMLOE

Benvolgudes famílies,

Començam un nou curs i, com segurament ja sabeu, amb una nova llei educativa: la LOMLOE.

Durant aquest curs la nova llei s'ha d'aplicar als cursos d'Infantil i als cursos de 1r, 3r i 5è de Primària. Per als cursos de 2n, 4t i 6è continua vigent la LOMCE i per tant no els afecten els canvis.

Tot i l'obligatorietat de posar en marxa la nova Llei, a l'escola tenim molt clar que aquest serà un any de transició i que els canvis s'aniran implantant de manera pausada. Per això gairebé tot el claustre participarà en plans de formació sobre aquesta nova normativa.

La Conselleria d'Educació va publicar el Decret de Currículum a principis d'agost i el dia 10 de setembre la Resolució amb les instruccions d'avaluació per a aquest curs. És evident que no hi ha hagut temps per preparar aquesta implantació en condicions i per donar-vos informacions clares sobre els nous canvis.

Per això el nostre centre ha decidit que durant el primer trimestre les famílies no tendreu accés al GESTIB per veure les valoracions dels criteris d'avaluació i que rebreu un butlletí al final del trimestre amb aquestes valoracions

Durant el mes de gener i en funció de com hagi anat decidirem si obrim el GESTIB o mantenim aquest sistema fins al curs 2023-2024.

El claustre