DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

10/11/23

Aprovació de la PGA de l'escola

Aquesta setmana el claustre i el consell escolar de l'escola han aprovat la Programació general anual.

Aquest document de planificació acadèmica i d'organització serveix per concretar les actuacions derivades del projecte educatiu i del projecte de direcció i és la guia per a tot el curs.

El podeu consultar en el GESTIB (Centre-documents de centre) i en el bloc de l'escola (DOCUMENTS DE CENTRE).