DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630

a/e escola@cpgasparsabater.org

27/9/20

CONVOCATÒRIA DE VAGA PER AL DIMARTS 29 DE SETEMBRE

Per al proper dimarts, dia 29 de setembre hi ha convocada una jornada de vaga per al personal docent no universitari. 

L’article 28.2 de la Constitució reconeix el dret de vaga dels treballadors i treballadores per a la defensa dels seus interessos. Cada mestre té la llibertat per optar entre fer vaga o no fer-ne i no té l’obligació de comunicar amb antelació la seva decisió.

La Conselleria d’Educació i Universitat ens ha comunicat els serveis mínims del centre que són: 
- El director i la secretària del centre 
- 1 docent d'Educació Infantil 
- 3 docents d'Educació Primària 

Així mateix vos comunicam que es mantendran els serveis d'escoleta matinera i menjador . 

L’equip directiu