DADES DE CONTACTE

C/Gardènies, núm. 8 07193 Palmanyola

Tel. 971149630 - 655922270

a/e escola@cpgasparsabater.org

10/9/20

CONVOCATÒRIA DE VAGA PER A DIA 14 DE SETEMBRE

Per al proper dilluns, dia 14 de setembre, hi ha convocada una jornada de vaga per al personal docent no universitari.

L’article 28.2 de la Constitució reconeix el dret de vaga dels treballadors i treballadores per a la defensa dels seus interessos. Cada mestre té la llibertat per optar entre fer vaga o no fer-ne i no té l’obligació de comunicar amb antelació la seva decisió.

La Conselleria d’Educació i Universitat ens ha comunicat els serveis mínims del centre que són:

- El director i la secretària del centre

- 1 docent d'Educació Infantil

- 4 docents d'Educació Primària

Així mateix vos comunicam que es mantendran els serveis d'escoleta matinera i menjador .

L’equip directiu